"اشک ها و لبخندها" در مبنا مدیران

تاریخ:
۰۴ تیر ۱۳۹۰
اشک ها و لبخندها" در مبنا مدیران
دیدگاه خود را ارائه دهید
لطفا دیدگاهتان را در فرم زیر درج نمایید.
 ______        _____ 
|___ /        | ___|
  / / __   __ ___ |___ \ 
 / / \ \ /\ / // __|  \ \
./ /  \ V V / \__ \/\__/ /
\_/   \_/\_/ |___/\____/ 
               
               
کد امنیتی نمایش داده شده در تصویر بالا را وارد فرمایید.
مطالب بیشتر در این زمینه