"اشک ها و لبخندها" در مبنا مدیران

تاریخ:
۰۴ تیر ۱۳۹۰
اشک ها و لبخندها" در مبنا مدیران
دیدگاه خود را ارائه دهید
لطفا دیدگاهتان را در فرم زیر درج نمایید.
 _    __ _     
| |   / _|| |     
| |__ | |_ | |__  ____
| '_ \ | _|| '_ \ |_ /
| |_) || | | |_) | / / 
|_.__/ |_| |_.__/ /___|
            
            
کد امنیتی نمایش داده شده در تصویر بالا را وارد فرمایید.
مطالب بیشتر در این زمینه