"اشک ها و لبخندها" در مبنا مدیران

تاریخ:
۰۴ تیر ۱۳۹۰
اشک ها و لبخندها" در مبنا مدیران
دیدگاه خود را ارائه دهید
لطفا دیدگاهتان را در فرم زیر درج نمایید.
      _____ _____ 
      | _ || ___|
 ___ __ __| |_| ||___ \ 
/ __|\ \/ /\____ |  \ \
\__ \ > < .___/ //\__/ /
|___//_/\_\\____/ \____/ 
             
             
کد امنیتی نمایش داده شده در تصویر بالا را وارد فرمایید.
مطالب بیشتر در این زمینه