آلجا یو پی اس

محصولات › یو پی اس On-Line 

یو پی اس On-Line

دریافت اطلاعات


در یو پی اس های آنلاین اینورتر(Inverter) دستگاه همواره روشن می باشد و مصرف کننده دائما از طریق اینورتر دستگاه تغذیه میشود .

انواع یو پی اس On-Line