اینورتر (Inverter)

دستگاه  اینورتر (Inverter) جهت تبدیل ولتاژ DC به ولتاژ AC مورد استفاده قرار می گیرد.
انواع اینورتر (Inverter)